Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | Naar beginpagina van de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft


Overzicht van de verschillende routes waaruit we elk jaar kiezen.

Data in 2005:

 • donderdag 26 mei (Fietstocht D: de stadsranden van Midden-Delfland)
  s
  tart om 19.30 u. bij het Abtswoudse park

 • zondag 10 juli (fietstocht C, Delft-noord-west, Harnaschpolder, Woudsepolder)
  start om 10.30 u. bij het Wilhelminapark (Colijnlaan bij fietstunneltje)


Stadsecologische fietstochten

De bedoeling van de stadsecologische fietstochten is om, 'in het veld' en niet in een zuurstofarme vergaderlocaliteit, inrichting en beheer van onze omgeving kritisch te bezien. Wij nodigen dan ook niet alleen politici en belangstellende burgers en leden van de natuur- en milieuverenigingen uit, maar ook beleidsmakers en vakmensen.

De thema's van de stadsecologische fietstochten zijn doorgaans:

 • verband tusen stedelijke en omliggende ecologische structuur
 • waterhuishouding en oevers
 • inrichting en beheer van het stedelijk gebied
 • verstedelijking
 • natuur en milieu in het landelijk gebied
 • glastuinbouw

Vanzelfsprekend zal tijdens de excursie ook aandacht worden besteed worden aan die (veldbiologische) verschijnselen die iets zeggen over de kwaliteit van onze leefomgeving.

terug naar begin


Overzicht van de vijf routes waaruit jaarlijks gekozen wordt:

Op dit kaartje zijn de routes van de stadsecologische fietstochten grof aangegeven.

Blauw: route A

Groen: route B

Bruin: route C

Rood: route D

Oker: route E

Paars: route F

De routes worden hieronder kort beschreven.

Fietstocht A: Delfts blauw, ofwel het Delftse water

Objecten en terreinen die bij deze fietstocht onder andere zullen worden aangedaan, zijn:

 • 1• karakteristiek van de polders aan de oostkant van Delft (Bieslandse polder, Noordpolder van Delfgauw, Bieslandse Bovenpolder)
 • 2• de Grote Plas in de Delftse Hout
 • 3• groen en water rond de Bomenwijk; polderpeil en boezempeil
 • 4• en 5• het watersysteem van de binnenstad, achtergronden van de wateroverlast; onttrekking Gist-Brocades
 • 6•, 7• en 8• water in de nieuwe wijken aan de westkant van Delft: Hoornse hof, Hof van Delftpark, het veilingterrein in Den Hoorn
 • 9• natuur in de stad: parkje Mozartlaan
 • 10• de Tanthofkade, een middeleeuwse zeewaterkering
 • 11• Delftse zoom west
 • 12• natuurvriendelijke oevers in de TU-wijk
terug naar begin   

Fietstocht B: Delft Oost en het gebied ten oosten van Delft

Objecten en terreinen die bij deze fietstocht onder andere zullen worden aangedaan, zijn:

 • 1• Verwersdijk met zijn watervegetatie
 • 2• het 'opgeknapte' Doelenplein en het bijzondere huis van Ernst Israëls
 • 3• het gebied van de Tweemolentjeskade (bermen en bemaling van de Polder van Nootdorp)
 • 4• veenmosrietland langs de Tweemolentjesvaart
 • 5• De Bras: onderdeel van de bouwlocatie Ypenburg / aanpassingen in de waterhuishouding van de Polder van Nootdorp
 • 6• Bouwlocatie Ypenburg
 • 7• de nieuwe wijk Achter het Raadhuis in Nootdorp
 • 8• poelen langs de Noordweg
 • 9• watergangen in de wijk Klapwijk in Pijnacker
 • 10• het krekengebiedje in de Noordpolder van Delfgauw
 • 11• ontwikkelingen in de Bieslandse polder en in de Bieslandse Bovenpolder

Fietstocht C: Delft noord-west

Objecten en terreinen die bij deze fietstocht onder andere zullen worden aangedaan, zijn:

 • 1• de wijk Ecodus
 • 2• Hof van Delftpark
 • 3• een nieuwe wijk van Den Hoorn op het oude veilingterrein
 • 4• parkje Mozartlaan
 • 5• 't Woudt, riool of iba?
 • 6• noordelijk deel verlenging A4
 • 7• plannen in de Harnaschpolder; in de verte: het Wateringse veld
 • 8• Wallertuin, een wild stukje stad
 • 9• Verwersdijk
 • Meer ...

Fietstocht D: de stadsranden van Midden-Delfland

Objecten en terreinen die bij deze fietstocht onder andere zullen worden aangedaan, zijn:

 • 1- het Abtwoudse park (openheid of gebrek aan beslotenheid?; slootvegetaties)
 • 2- de Delftse stadsrand van Tanthof-west
 • 3- Abtswoude en Harreweg, slootjes met Kranswieren, een in de oorlog aangelegd dijklichaam voor een provinciale weg met materiaal van . . . . het bombardement op Rotterdam
 • 4- Tanthofkade en Mandjeskade in Abtswoude
 • 5- een landschappelijke vinger in Schiedam-Kethel, een faunaduct
 • 6- de Schiedamse stadsrand
 • 7- de A4, een streep door de rekening?
 • 8- Vlaardingens beschutte stadsrand en zijn natuurwaarden
 • 9- het deelplan Abtswoude van de reconstructie Midden-Delfland
 • 10- terug naar Delft via Schipluiden: Zweth en Slinksloot, twee oude kreken, zicht op Delft.
terug naar begin

Fietstocht E: TU-wijk en Groenblauwe Slinger

Objecten en terreinen die bij deze fietstocht onder andere zullen worden aangedaan, zijn:

 • 1- de vijver bij Werktuigbouwkunde
 • 2- poelen bij Civiele Techniek en Bouwkunde
 • 3- een hoofdwatergang en een poel bij Geodesie
 • 4- Delftechpark I
 • 5- bouwlocatie Delfgauw (Emerald)
 • 6- Ackerdijkse plassen / verloop ecologisch herstelproject, natuurvriendelijke oever langs de Berkelse Zweth
 • 7- bergboezem bij Oude Leede
 • 8- de groenzone Berkel-Pijnacker, het tracé van de N470 en nieuwbouw in Pijnacker-Zuid
 • 9- de wijk Klapwijk in Pijnacker met opmerkelijk oppervlaktewater
 • 10- het Kerkepad met terrasoever

Fietstocht F: Bieslandse Bovenpolder, Wippolder en TU-wijk

Aandacht voor en bespreking van:

 1. natuur- en milieumaatregelen in de Bieslandse Bovenpolder: verlaagde slootkant, biezenvelden, perceelafrastering met takkenbossen e.a.
 2. natuurvriendelijke oever langs de Vrederustpad
 3. wonen en water in Emerald
 4. herinrichting van de Emmalaan 
 5. kansen voor natuurlijke oevers aan de Telderslaan
 6. oevererosie achter TNO
 7. fraaie houtwal op bedrijventerrein Delftechpark 1
 8. natuurvriendelijke oevers van de Thijssevaart 
 9. de vijver bij Werktuigbouwkunde, Mekelweg
 10. een kijkje op een sfeervolle begraafplaats Jaffa
 11. muurbegroeiingen aan de Michiel de Ruijterweg
 12. Meer ...
terug naar begin


laatste wijziging: 21 april 2005 | iind@datadelft.com