Bloemrijke slootkant Kerkepad

Milieuprijs gemeente Delft 1995 (fl. 12.500,-)

Doel van het project: in een stadsrandgebied te laten zien wat met op natuur gericht slootkantbeheer in agrarische gebieden kan worden bereikt. In dit voorstel voor een bloemrijke slootkant langs een recreatief voetpad door agrarisch cultuurland (nl. het gebied dat in de nota Zicht op de Delftse Hout de 'ecoweide' wordt genoemd, wordt een aantrekkelijke combinatie tot stand gebracht van:

Voor het project is slechts wat grondverzet (ca. 400 m3 (N.B.: naar later bleek 1200m3) over een lengte van ca. 600 meter, zie tekening) nodig en afspraken met de pachter dat de slootkanten niet bemest worden. De initiële kosten zijn dan ook zeer beperkt: ca. ƒ 6000 (N.B.: naar later bleek ca. ƒ 10.000).

Het geld van de milieuprijs kan besteed worden aan het grondverzet en eventueel een vergoeding aan de boer voor specifiek onderhoud van de slootkant. Daarnaast kunnen de kosten van twee informatieborden (een te plaatsen bij het hek bij de heemtuin en een in Klein Delfgauw) er uit bekostigd worden. Het niet onaanzienlijke bedrag dat dan nog resteert zou in soortgelijke projecten kunnen worden gestoken in een ander stadsrandgebied van Delft, bijvoorbeeld in Abtswoude.

soortenlijst zomer 1997:

r

basterdwederik kantige

f

beemdgras ruw

f

beemdgras veld

f

boterbloem blaartrekkende

f

boterbloem kruipende

r

brandnetel grote

o

brandnetel kleine

r

distel akker

o

ereprijs rode water

cd

fonteinkruid tenger

r

heelblaadjes

o

heen

r

herderstasje gewoon

l

hoefblad klein

a

holpijp

o

hoornbloem gewone

r

kamille schijf

r

klaver rode

f

klaver witte

o

kroos gewoon sterre

l

kroos klein

a

kroos punt

l

kroos veelwortelig

o

kropaar

s

kruipertje

f

liesgras

o

mannagras

r

melkdistel gekroesde

o

muur vogel

r

ooievaarsbek slipbladige

r

paardebloem gewone

o

pijlkruid

o

punge beek

o

raaigras engels

l

ratelaar grote

a

rus greppel

o

rus zomp

o

varkensgras

s

varkenskers kleine

a

vederkruid aar

f

veenwortel

a

vergeetmijnietje moeras

r

vossestaart geknikte

r

vossestaart grote

cd

bies gewone water

a

waterpest smalle

a

ranonkel stijve water

o

weegbree grote

r

weegbree smalle

r

wilgeroosje harig

o

zuring krul

l

zuring ridder

(de letters in de linker kolom representeren de mate van voorkomen volgens de schaal van Tansley.)

NOTEN:

Literatuur


Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft, 14 januari 2000 | netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com