Publicaties van
W. Buijze over
Georg Everhard Rumphius

Distributie gestopt, bestanden kunnen op verzoek beschikbaar gemaakt worden.

LEVEN EN WERK VAN GEORG EVERHARD RUMPHIUS

Biografische notities

De natuurhistoricus Rumphius (1627-1702) was de grootste wetenschapsman, die in de tweede helft van de 17de-eeuw in verschillende rangen in dienst van de VOC was. Op het Molukse eiland Ambon schreef hij - naast zijn gewone werk - een 13-delig Ambons Kruidboek over de toen nog nooit onderzochte noch beschreven natuur van de Molukken. Naast een Ambonse Lantbeschrijvinge voltooide hij ook nog een Ambonse Historie. In zijn Ambonse Rariteitkamer schreef hij niet alleen over schelpen en dieren uit de Molukse zeeën, maar ook over locale mineralen en gesteenten.

Hoewel de VOC in eerste instantie een handelsorganisatie was, onderkende men al vroeg Rumphius' wetenschappelijke kwaliteiten. De Hooge Heeren op Batavia bleven hem met zijn botanische en andere onderzoekingen steeds steunen.

Het nu voorliggende boek geeft een beschrijving van Rumphius' leven en van zijn werk. In deze nieuwe biografie treft men veel aan, dat nog nooit eerder met betrekking tot Rumphius werd onderzocht; dit zet hem dan ook in een ander licht.

2006 | xii + 357 pp. |
ISBN 90-804527-5-0
EAN 9789080452756 | Euro 24.90

X

PDF-bestanden:

RUMPHIUS' BIBLIOTHEEK OP AMBON 1654-1702

EEN BIOGRAFISCH LEXICON van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa

De laatste jaren zijn er verscheidene publicaties verschenen met betrekking tot het leven en het werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702), natuurhistoricus in dienst van de VOC op Ambon. Daarbij werden veel, tot voor kort onbekende, feiten aan het daglicht gebracht. Dit gebeurt ook weer in dit nieuwe, nu voorliggende, boek met een studie naar de samenstelling van Rumphius' bibliotheek op Ambon.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door àlle litteratuur-verwijzingen in Rumphius' werken en diens brieven systematisch te catalogiseren en in hun context te analyseren. Daarna werden alle verwijzingen gecontroleerd en in de betrokken boeken van de betreffende auteurs opgespoord. Alleen zó kon op verantwoorde wijze worden bepaald welke boeken hij in ieder geval bezat.

Rumphius correspondeerde ook uitgebreid met andere natuurhistorici en intellectuelen, zowel in Azië als in Europa. Veel brieven van hem en van zijn correspondenten zijn helaas verloren geraakt. Uit de brieven die wèl bewaard bleven en ook uit Rumphius' werken wordt een beeld geschetst van het wetenschappelijke klimaat waarin hij en al die anderen in de tweede helft van de 17de eeuw opereerden.

2004-2005 | xvi + 422 pp. |
ISBN 90-804527-4-2
| Euro 24.90

x

PDF-bestanden:

RUMPHIUS' REIS NAAR PORTUGAL

Speurtocht naar Rumphius' voetsporen tussen 1645 en 1648 in Portugal en Nederland, waarbij een nimmer vertaald gedicht wordt gepresenteerd. Fraai geïllustreerd.

2002 | 133 pp. |
ISBN 90-804527-3-4 | Euro 14.95

PDF-bestanden:

DE GENERALE LANT-BESCHRIJVINGE VAN HET AMBONSCHE GOUVERNEMENT ofwel DE AMBONSCHE LANT-BESCHRIJVINGE

Transcriptie van drie 17e eeuwse handschriften in het Nederlands van die tijd. Voorzien van uitvoerige noten, een nieuwe biografie van Rumphius en illustraties en kaarten.

2001 | 384 pp. |
ISBN 90-804527-2-6 | Euro 21.90

PDF-bestand:

Fragment (3 caputs) van de transcriptie met de bijbehorende noten (216 Kb)

ANTWOORT EN RAPPORT AAN ANTHONIJ HURT

Facsimile, transcriptie, Engelse vertaling, noten, kaarten en illustraties

1998 | 104 pp. |
ISBN 90-804527-1-8 | Euro 11.95

PDF-bestand:

Engelse vertaling van de transcriptie (216 Kb)

WAERACHTIGH VERHAEL VAN DE SCHRICKELIJCKE AERDBEVINGE VAN 1674

Facsimile, transcriptie, Engelse vertaling, noten, kaarten en illustraties

1997 | 60 pp. |
ISBN 90-9010731-2 | Euro 6.90

PDF-bestand dat u kunt bekijken en/of downloaden:

transcriptie (60 Kb)

Reacties?

Laatste wijziging: 26 mei 2017