links Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft
homepage | laatste nieuwsbrief | overzicht van plannen en reacties

interessante links

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

diversen

vogelgeluiden:
http://www.naturesongs.com/birds.html

prachtige beelden van ongewervelden:
http://www.pbrc.hawaii.edu/~kunkel/gallery

database van chemische stoffen
http://www.pesticide.org

Jeroen Voogd's vlinders en motten: http://www.butterflies-moths.com

startpunt duurzaam bouwen: http://www.emis.vito.be/links

duurzame steden
http://www.sustainable-cities.org

online kenniscentrum duurzame stad
http://www.duurzame-stad.nl

Victoria Transport Policy Institute http://www.islandnet.com/~litman

The global directory for environmental technology http://eco-web.com

AmphibiaWeb: http://dlp.CS.Berkeley.EDU/aw

http://www.saxifraga.nl met duizenden foto's van landschappen, planten en dieren

http://www.futureharvest.org ; website over exentsieve ("low-till" agriculture), succesvolle landbouw

rapport met aanvullende voorstellen voor het halen van de Kyoto-doelstellingen: www.europe.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

bewegende planten:
sunflower.bio.indiana.edu/~rhangart/plantmotion/PlantsInMotion.html

bescherming van vleermuizen in Europa: www.eurobats.org en www.batcon.org

Over de drogredenen van Lomborg: http://www.anti-lomborg.com

Nederlandse netplekken

Ministeries:

ministerie van VROM

ministerie van Verkeer en Waterstaat

ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(zie verder: website van de overheid: http://www.overheid.nl)

Natuur- en milieuorganisaties:

Stichting Natuur en Milieu

Vereniging Milieudefensie

Natuurmonumenten

IVN

Sovon

stichting Ark: http://www.arknature.org

Ned. Mycologische vereniging:
http://www-mlf.sci.kun.nl/mlf/nmv
(met online determinatietabellen voor paddestoelen)

Diversen:

Waterland

Commissie Waterbeheer 21e eeuw

Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer

Raad voor het Landelijk Gebied

Milieucompendium
http://www.rivm.nl/milieucompendium/index.html

Wandelen:
http://www.wandelpad.nl/wnd/index.html

over fiscale vergroening: www.minfin.nl

Natuurcompendium:
www.rivm.nl/natuurcompendium

Tijdschrift De Levende Natuur:
www.delevendenatuur.nl

 regionaal

provincie Zuid-Holland

stadsgewest Haaglanden

gemeente Delft

TU Delft

Hoogheemraadschap van Delfland

locale organisaties:
KNNV afdeling Regio Delft

NMPijnacker

Botanische tuin TUDelft

 

digitale nieuwsbrieven

duurzaamheidsplatform

groene-grens-lijst: aanmelden bij meike@milieudefensie.nl

Nieuwsbrief milieu en economie
http://www.vu.nl/ivm/nme

homepage | laatste nieuwsbrief | overzicht van plannen en reacties


Laatste wijziging: 23 januari 2005, ind@datadelft.com