Knipsels 2003

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

ind@datadelft.com

15-12-2003

Natuur

 • De unieke linkerkant, vrijwel geen dier heeft benul van links en rechts. Tijs Goldschmidt in de Gould-lezing. NRC 24-5-2003
 • Willen we alleen parken of natuur? Pieter van Vollenhove (voorz. Groenfonds) over aankoop van grond voor natuur. NRC 23-4-2003
 • Grazen onder de grond, bodemdiertjes sturen de ontwikkeling van de plantengroei, NRC 20-4-2003. [Ondergrondse grazers vreten selectief bepaalde plantensoorten aan en beïnvloeden zo de samenstelling van de vegetatie.]
 • Meer muizen, meer Lyme, NRC 17-5-2003. Verdubbeling van Lyme-gevallen tussen 1994 en 2001
 • Rusten kost de trekvogel meer energie dan vliegen, NRC 15-6-2003
 • Drie nieuwe vissoorten per week, NRC 24-10-03. In het project Census of Marine Life probeert men het onbekende leven van de oceanen in kaart te brengen. Er zijn nu 15304 mariene vissoorten beschreven.
 • Natuur in problemen door stagnatie, NRC 15-9-03. De klimaatverandering leidt in Nederland tot extra problemen voor flora en fauna, staat in de Natuurbalans.
 • Het wild is vogelvrij in Zimbabwe, in het zuiden zou al 80% van de wilde dieren over de kling zijn gejaagd, NRC 12-10-03. Stropers en buitenlandse jagers maken misbruik van de anarchie onder Mugabe.
 • Er zit geld in de natuur, over particuliere natuurbeheerders, NRC 21-9-03. Het rijk betaalt de waardedaling van de grond.
 • Of Prins in de hemel kon komen. Koos van Zomeren rondt zijn lange reeks stukken af met een fraai artikel over 'onze' omgang met wilde - en huisdieren. NRC 14-9-2003
 • De natuur gedijt bij dode dieren, NRC 26-9-2003
 • Kadavers horen niet in onze natuurgebieden. Twee CDA kamerleden en jacht-lobbyisten menen dat de natuur in Nederland "niet overdreven" moet worden. NRC 13-1-2003. Zie Repliek.
 • Stadse vlerken, de havik drijft de sperwer de grote steden in. NRC 28-06-2003
 • Getijdengebied Oosterschelde kalft af, NRC 11-11-2003

 • Kijken is kennen, wtenschappelijke illustratie is nog altijd onvervangbaar, NRC 22-11-2003 over tentoonstelling in Naturalis
 • Rem nodig op biologische globalisering, Wouter vd Weijden (CLM) in NRC 6-9-2003. Bloemenveiling haalt onbedoeld ziekteverwekkers en onkruiden binnen.
 • RNA gevangen. Zonder membraan kan geen leven bestaan. Klei was cruciaal bij het ontstaan van de eerste membranen. NRC 1-11-2003
 • Stikstofbindende zeebacteriën laten zich door warmte sturen, NRC 4-10-2003
 • Beschermde natuur bedreigd, NRC 8-9-2003. IUCN stelde vast dat van de beschermde status vaak weinig terecht komt.
 • Precies pas, Wageningers ontrafelen moleculaire details van plant-bacteriesymbiose, NRX 30-8-2003

Evolutie

 • Bij de hoorns, de oeros komt tot leven in nieuw standaardwerk (Cis van Vuure, De oeros, het spoor terug). [De conclusies worden overigens door Frans Vera bestreden].
 • Groene grond, oudste landplanten leken op levermossen, NRC 27-9-03. De eerste planten koloniseerden 470 miljoen jaar geleden het nog onbegroeide vasteland.
 • Wapenwedloop tussen kever en plant duurt al 112 miljoen jaar. NRC 12-10-2003

terug naar begin

Economie

 • Markt is fataal voor nutsbedrijven. Alexander Vos de Wael in NRC van 20-8, die (oud VVD-wethouder in Delft) wijst op de gevaren van het marktdenken voor vitale voorzieningen.
 • Kraters en bobbels aan één stuk, verbetering wegennet in Polen verloopt traag door geldgebrek, NRC 1-8-2003. Het bijzondere van dit bericht is dat Polen door de EU geprest wordt om sneller de wegen te moderniseren, op zich al een bedenkelijk feit. De Polen vermoeden achter deze pressie grote Duitse wegenbouwers die om werk verlegen zitten.

Landbouw, visserij

 • Hogere macht verlost ons niet van plastic kip, Diny Schouten in NRC 9-5-03. "In de strijd tegen de uitwassen van bio-industire moet niet teveel op het buitenland worden gerekend. Wij moeten ons eerst zelf eens gaan schamen over de manier waarop we in Nederland met dieren omgaan."
 • Tuinders spuiten liever chemisch dan natuurlijk, Trouw 23-05-03 | steeds meer groentetelers vallen terug op chemische bestrijding, uit gemakzucht en vanwege de kosten. LTO Nederland spreekt het verhaal tegen
 • Pak de bio-industrie wereldwijd aan, Wim Köhler in NRC van 16-04-03
 • Oceanen worden compleet leeggevist, NRC 15-05-03 | Veel vissen worden al gevangen nog voordat zij zich hebben voortgeplant.
 • Vogelpest kost de landbouw 750 miljoen Euro. NRC 4-7-2003
 • Intensieve veeteelt, thema-bijlage NRC 14-6-2003, met mooie overzichten van de verdeling van de bioindustrie over Nederland en de landen waar veel vlees wordt gegeten (VS voorop).
 • In 2012 nog maar 40.000 boeren over in Nederland, NRC 12-6-2003, studie van het LEI
 • Ruiming hobbyvogels zinloos, epidemioloog prof. Stegeman hekelt ruiming besmette kippen, NRC 17-6-2003
 • De 'Aldisering' van de Duitse boer, agrarische sector dreigt uit Zwarte Woud te verdwijnen, NRC 12-7-2003 - hoe de zucht naar goedkoopte nu ook de Duitse landbouw op de knieën dwingt ...
 • Sociale ramp op Franse platteland, Leegloop versterkt door Europese landbouwhervormingen, NRC 19-7-2003
 • Europese koe krijgt meer geld dan Afrikaanse man, NRC 8-7-2003
 • Genmanipulatie kan milieu beschadigen, NRC 17-10-03. Over de omvangrijke Engelse proeven met gm mais, raapzaad en biet. Nadere lezing leert dat het onderzoek de krantenkoppen niet rechtvaardigt. Bij raapzaad en biet neemt door het effectiever bespuiten van het gewas de natuurwaarde van de akkers verder af, maar bij mais is het beeld andersom, omdat men in de gangbare teelt het afschuwelijke atrazine gebruikt dat akkeronkruiden en de bijbehorende fauna volledig uitroeit.
 • De ondergang van het slimme mestbeleid, Nederlands systeem gaf boeren speelruimte voor een flexibelere mestnorm, NRC 3-10-2003
 • Mestvonnis, hoofdredactioneel commentaar NRC 7-10-2003. "De onderliggende boodschap is dat Nederland de diepere oorzaak van het mestprobleem eindelijk eens onder ogen moet zien: de intensieve veehouderij heeft een omvang die niet bij ons land past."
 • Meer geiten, minder varkens, NRC 15-8-2003. Het aantal varkens nam in 2002 met 1 miljoen af tot 10,7 mln (14 mln in 1995). Het aantal runderen daalde naar 3,6 mln (7% minder), de schapenstapel omvat 1,1 mln dieren (10% minder). Het aantal geiten nam toe naar 267.000.
 • Sprinten met knijper op de neus, prijsdalingen brengen melkveehouders in de problemen, NRC 26-7-2003

terug naar begin

Landschap, ruimtelijke ordening

 • Heggen ouder dan de Dom van Utrecht, Das & Boom klaagt natuurbeheerders aan over hun beheer van oude landschapselementen, NRC 17-6-2003
 • Landschap niet slecht beheerd, NRC 20-6-2003. Een reactie op de actie van Das en Boom die betogen dat ook natuurbeheerder slordig omgaan met de natuur van het cultuurlandschap
 • Nederland bouwt veel te weinig woningen, interview met Hugo Priemus in NRC 22-8-2003
 • Zand over Nederland, NRC-Handelsblad, onthutsende reportage over het Nederlandse landschap dat door projectontwkkelaars op de schop wordt genomen. Foto's van Siebe Swart, tekst Willem van Toorn

Milieu(gedrag), klimaat

 • EU geeft Nederland uitstel nitraatnorm, NRC 3-6-03
 • Duurzaam ondernemen, themabijlage NRC 31-5-2003. De topman van Exxon/Mobil blijkt een fel tegenstander van het concept &endash; dat is nog eens een echte kapitalist!
 • Europese afvalberg groeit door, NRC 28-05-03
 • Milieu Europa schoner maar blijft kwetsbaar, NRC 13-05-03 | volgens het Europees milieuagentschap (EEA) nemen vooral de risico's voor kinderen toe: kanker, geboorteafwijkingen, allergieën, astma, hersenbeschadiging, gedragsstoornissen. Aantasting van ozonlaag en verzuring zijn verminderd, maar afval, overbevissing en natuurversnippering nemen nog steeds toe.
 • Temperatuur blijft stijgen in Nederland, vooral lentes en winters warmer, NRC 28-05-03
 • Klimaatverandering deed zich vroeger vaak en abrupt voor, NRC 27-4-2003. Over onderzoek in het 10e millennium v.C.
 • Nederland maakt kwart meer groene stroom in 2002, NRC 11-6-2003
 • Iedereen een gasfornuis, milieu in Europa boekt weinig vooruitgang. Interview met twee medewerkers van VROM, Langeweg en Wierenga."De CO2 uitstoot in Oost-Europa knalt omhoog." NRC25-5-2003
 • Homo egalisator - over de egaliserende effecten van de reislust, NRC 19-4-2003
 • IJzersterke algen, onderzoek naar effect op CO2. NRC 10-5-2003
 • EU moet schoner en democratischer, 80% van de Nederlandse milieumaatregelen komt uit Brussel, NRC 12-6-2003
 • Grond voor volkstuinen slinkt, NRC 17-6-2003
 • Economische groei is minder schoon, NRC 28-10-03. De 'ontkoppeling' van economische groei en milieubelasting, waarvan tot ca 2000 sprake leek, is drie jaar geleden gesneuveld.
 • De geit was onschuldig, warme oceaan veroorzaakt droogte in Afrika, NRC 12-10-03
 • Ozongat groeit weer iets sneller, NRC 8-9-2003
 • Peel-wethouders willen van hun stankcirkels af, Trouw 1-11-2003. Met kaartje van Nederland van agrarische stankhinder.
 • Roestend goud, Arseen vormt een natuurlijke bodemverontreiniging, NRC 2-8-2003
 • Meer files in eerste zes maanden 2003, NRC 22-7-2003
 • Nederlandse gezinnen halen steeds meer dieren in huis (naar schatting 15 mln), Trouw 4-10-2003

terug naar begin

Demografie

 • Schijnoverwinning voor de natuur, overbevolking nekt goedbedoelde beschermingsprojecten, NRC 11-05-03 | over natuurbehoud bij ontwikkelingsprojecten.
 • Emigratie steeds groter en steeds minder definitief, NRC 24-6-03
 • Vruchtbare bodem, voor 1492 woonden er veel meer mensen in het Amazonegebied dan nu, NRC 21-9-03

Water

 • Een loopje met water, omstreden Spaans waterproject bedreigt Ebro-delta, NRC 4-5-2003
 • Leeuwarden krijgt drijvende huizen, NRC 11-6-2003
 • Pompen of verzuipen, groene hart binnen eeuw kopje onder. Prof. Bierkens (geohydroloog) in NRC 24-5-2003, die pleit voor een leidende rol van grondwater.
 • Holland verdrinkt binnen 100 jaar, prof Bierkens adviseert om het bouwen ondergronds te staken, Telegraaf 3-5-2003
 • Waterschappen, thema-bijlage NRC-Handelsblad 11-10-2003

Regio Haaglanden

 • Pijnacker en NMP begraven strijdbijl, DC 14-5-03
 • Hulp tuinders tegen overstromingen, DC 11-6-2003 | Delfland lijkt te zwichten voor de jarenlange druk van tuinders om beloond te worden voor de afzichtelijke gietwaterbassins naast hun kassen. Tot 5000 Euro per tuinder plus 1 Euro per m3, als ze in het cruciale seizoen tenminste in hun bassins bergingsmogelijkheid overlaten.

terug naar begin

ind@datadelft.com