Epizode 21

commentaar op de voorstellen in Epizode 21, Economisch Perspectiefvolle Inrichting Zoetermeer-Oostland-Delft 2000-2015, plan van de Kamer van Koophandel Haaglanden, juni 2000. De website van de Kamer van Koophandel over Epizode is te vinden op http://www.klats.nl/kvk-epizode

Algemeen | Glastuinbouw | Infrastructuur | Groen | Toekomst en samenwerken | Commentaar op onderdelen | Literatuur

Algemeen

Glastuinbouw

Glastuinbouw: zoals het uit de hand kan lopen (Westland) en

zoals het in de WLTO voorlichting in beeld wordt gebracht.

Infrastructuur

terug naar boven

Groen

Toekomst en samenwerken: ZET EPI ZODEN AAN DE DIJK?

Commentaar op onderdelen

Op enkele details zit er in het plan een ambivalentie ten aanzien van de Groenblauwe Slinger, die wederom te maken heeft met het ontlopen van duidelijke keuzen. Het voluit realiseren van de Groenblauwe Slinger staat bijvoorbeeld op gespannen voet met:

Ten aanzien van de high tech bedrijven in de Polder van Schieveen merken we op dat Rotterdam een uitstekend vliegveld heeft: Schiphol. Zestienhoven is overbodig. Het betrekkelijk grote gebied zou Rotterdam beter als (deel high tech) bedrijventerrein kunnen ontwikkelen.

Het ruimte maken voor groene verbinding tussen de Polder Schieveen en de Rottewig is, tenslotte, weer een belangrijk pluspunt van Epizode 21.

Literatuur


Laatste wijziging: 13 juli 2000 | netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com