netplek van de  

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft en

stichting Commissie Natuur en Milieu

naar opening met frames

 


WWW ind.datadelft.com

e-mail ind@datadelft.com

Laatste wijziging: 07-01-2019

 

 

 

 

 

Free Counters
Free Counters

overzicht dieren in de wildopvang Delft

Beantwoording gemeente Pijnacker bezwaarschrift Bieslandseweg 1 (19-9-2014, 1,5 Mb)

Publiek Geheim, het succes van de EHS

 

tijdschriften en literatuur juli-december 2018 (pdf, 1600 Kb)

tijdschriften en literatuur januari-juni 2018 (pdf, 154 Kb)

tijdschriften en literatuur juli-december 2017 (pdf, 144 Kb)

tijdschriften en literatuur januari-juni 2017 (pdf, 144 Kb)

tijdschriften en literatuur juli-december 2016 (pdf, 120 Kb)

tijdschriften en literatuur januari-juni 2016 (pdf, 120 Kb)

tijdschriften en literatuur juli-december 2015 (pdf, 192 Kb)

tijdschriften en literatuur januari-juni 2015 (pdf, 120 Kb)

tijdschriften en literatuur juli-december 2014 (pdf, 120 Kb)

tijdschriften en literatuur januari-juni 2014 (pdf, 120 Kb)

tijdschriften en literatuur juli-december 2013 (pdf, 128 Kb)

tijdschriften en literatuur januari-juni 2013 (pdf, 128 Kb)

 

Documentatie

 

 

Tien prikkelende stellingen over stedelijk natuurbeheer

1. Natuurbeheer is een paradox. Zonder het beheerswerk kleinschalig in ruimte en tijd te spreiden, kan de paradox niet overwonnen worden.

2. Als bedreigingen van de Nederlandse natuur worden doorgaans vermesting, verdroging, verzuring en versnippering genoemd. Ten onrechte wordt traditioneel groenbeheer steeds in dit rijtje vergeten.

3. Het zou verboden moeten worden om planten te schoffelen of dieren te verdelgen die men niet eens op naam kan brengen.

4. Na de vaststelling van de nota Ruimte voor Natuur is de Delftse natuur armer, en de kopieermachinefabrikant rijker geworden.

5. Op stedelijk groenbeheer zou een milieu-effectrapportage moeten worden losgelaten.

6. Zolang oncontroleerbare en verstofte estetica beheer en inrichting van het stedelijk groen bepalen, wordt het niks met de (Delftse) natuur.

7. In de meeste steden wordt het cultuurlijk groen beschermd en het natuurlijk groen bestreden.

8. Bij hoveniers heerst een omgekeerde xenofobie: wat van ver komt is beter.

9. De stad is een geschikt substraat voor gevarieerde natuur.

10. Het stedelijk ecosysteem is veel meer dan stedelijk groen.